english
česky
 

Více o antologii

Autorem koncepce Antologie české hudby je Hudební informační středisko (www.musica.cz).

Obsahovým základem tohoto otevřeného projektu je stejnojmenná antologie na souboru pěti CD, který vydal v r. 2004 Divadelní ústav ve spolupráci s Hudebním informačním střediskem.

 

Uvítáme vaše připomínky k tomuto projektu. 

Hudební informační středisko, o.p.s.

his @ vol.cz

 

Autoři textů:

 

Jaromír Černý - Středověk a renesance

Václav Kapsa - Baroko

Tomáš Slavický - Klasicismus

Jarmila Gabrielová - 19. století

Tereza Havelková - 20. století

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989