english
česky

Detail autora a skladby

Zdeněk Fibich

Narozen: 21.12.1850 Všebořice
Zemřel: 15.10.1900 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel a pedagog. Narodil se v rodině lesního ve středních Čechách, matka byla dcerou vídeňského továrníka. Do obecné školy začal chodit ve Vídni, kde začal navštěvoval také akademické gymnázium, ale vlastenecké smýšlení vedlo rodiče k rozhodnutí dát chlapce dostudovat do Prahy (1963-65). Současně byl žákem Z. Kolešovského v hudební teorii a pod jeho vedením začal komponovat. Od října 1865 pokračoval ve studiích na konzervatoři v Lipsku (klavír u I. Moschelese, teorii u E. F. Richtra a kontrapunkt u S. Jadassohna. Od července 1868 do května 1869 pobýval v Paříži, kde se uplatnil jako učitel hudby a pianista ve šlechtických rodinách. Po návratu do Čech žil od května 1871 v Praze. Zde se oženil (únor 1873) a krátce nato odcestoval se svou ženou do Vilniusu (Litva), kde vyučoval sborový zpěv (1873-74). Po velké rodinné tragédii (postupně zemřeli obě děti, švagrová Anna i manželka) se v roce 1875 znovu oženil se sestrou své první ženy, Betty Hanušovou, sólistkou Prozatímního a později i Národního divadla v Praze, s níž měl jediného syna Richarda (podle slavného německého skladatele). V letech 1875-78 působil jako druhý dirigent a sbormistr v Prozatímním divadle, poté byl sbormistrem v chrámu ruské pravoslavné církve v Praze (1878-81). Krátce před smrtí zastával v sezóně 1899-1900 místo dramaturga opery Národního divadla v Praze. Mezitím se živil především jako soukromý učitel hudby. V roce 1886 začal vyučovat klavír Anežku Schulzovou, dceru předního pražského žurnalisty a literáta Ferdinanda Schulze, která se později stala i jeho žačkou v kompozici. Milostný vztah, který se mezi nimi vyvinul, trval až do konce skladatelova života a výrazně se promítl do jeho tvorby. 1897 se odhodlal k definitivnímu rozchodu se svou druhou ženou. Zemřel o tři roky později, po kratší nemoci, nedlouho před svými padesátými narozeninami. A. Schulzová dobrovolně ukončila svůj život 5 let poté. 

 

 

 

 

 

 

 

Dílo

Zdeněk Fibich býval řazen vedle B. Smetany a A. Dvořáka k trojici tzv. zakladatelů moderní české hudby.

Opery:

Blaník, zpěvohra o 3 dějstvích na slova Elišky Krásnohorské 

Nevěsta messinská (1882-83, libreto O. Hostinský podle F.Schillera) 

Bouře (1894), libreto podle stejnojmenné divadelní hry W. Shakespeara Jar. Vrchlický

Hedy (1896), libreto Anežka Schulzová podle epizody z Dona Juana od G. G. Byrona

Šárka (1897), libreto A. Schulzová podle mytologického námětu zpracovaného J. Zeyerem

Pád Arkuna (Helga a Dargun, 1898), libreto Anežka Schulzová podle starobylé pověsti 

 

Melodramy:

Hippodamie -  melodramatická trilogie s průvodem orchestru na text Jaroslava Vrchlického (tři části: Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie)

Štědrý den - melodram na báseň K. J. Erbena s průvodem klavíru (později skladatelem instrumentován)

Pomsta květin - melodram s průvodem klavíru na slova F. Freiligratha v překladu J. Vrchlického

Vodník - melodram na báseň K. J. Erbena s průvodem orchestru (klavírní výtah skladatel)

Královna Emma (1883) - melodram na báseň Jar. Vrchlického s průvodem klavíru

Hakon (1888) - koncertní melodram na slova Jar. Vrchlického

 

Vokální skladby - písně, sbory a kantáty:

Meluzína op.55, balada pro sóla, smíšený sbor a orchestr na text G. Kinkela

Jarní romance op.23, pro sóla, sbor a orchestr na text J. Vrchlického, 1880.

Osm dvojzpěvů pro soprán a alt (1872)

Poupata op.45, pět dětských písní s průvodem klavíru

Tichá noc, pro mužský sbor (text: G. Pfleger Moravský)

Vytrvej!, pro mužský sbor (text: E.Krásnohorská, 1877)

Na paměť 500. výročí úmrtí Karla IV. (1876, mužský dvojsbor)

U mohyly pro smíšený sbor na text J. J. Jahna

Orchestrální díla:

3 symfonie: F dur op.17 (1883), Es dur op.38 (1892), e moll op.53 (1898)

Othello. symfonická báseň podle Shakespeara

Záboj, Slavoj, a Luděk, symfonická báseň podle Rukopisu královédvorského

Toman a lesní panna,  symfonická báseň podle F.L.Čelakovského pro velký orchestr 

Bouře, symfonický obraz podle Shakespeara

Vesna, symfonický obraz pro velký orchestr 

V podvečer, selanka pro orchestr 

Pražský žid, předehra k činohernímu dramatu J.J.Kolára

Veseloherní předehra pro orchestr

Noc na Karlštejně, přešdehra k veselohře J. Vrchlického

Komenský. slavnostní ouverutra pro orchestr 

Oldřich a Božena, koncertní ouvertura pro orchestr 

Vigilie, dvě charakteristické skladby pro orchestr 

Dojmy z venkova, suita pro orchestr

 

Klavírní dílo:

Lístky do památníku op.2 

Scherzo e moll op. 4 

Zlatý věk op.22 (čtyřruční)

Maličkosti - 1. řada op.19, 2. řada op.48 (1870-77, 1896, čtyřruční)

Sonáta B dur op.28 (1886, čtyřruční)

Z hor op.29 (1887)

Malířské studie op.56 (1898-99)

Nálady, dojmy a upomínky, vyd. ve čtyřech svazcích jako op.41 (1892 94), op.44 (1895), op.47 (1892-95) a op.57 (1897) - soubor 376 drobných charakteristických kusů, spíše skicář, zápisník motivů a nápadů

 

Komorní skladby:

Sonatina d moll op.27 (1869), Sonáta C dur (1874), Sonáta D dur (1875) pro housle a klavír; klavírní trio f moll (1872), klavírní trio Es dur, smyčcový kvartet A dur (1874), smyčcový kvartet G dur op.8 (1878), klavírní kvartet e moll op.11 (1874), Thema con variazioni pro smyčcový kvartet (1883), klavírní kvintet D dur op.42. (1894), Selanka pro klarinet a klavír op.16 (1879) aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

M.Očadlík: Život a dílo Zdeňka Fibicha, Praha 1950. - Zdeněk Fibich. Sborník dokumentů a studií I., II., ed. A. Rektorys, Praha, Orbis 1951-52. - J. Jiránek: Zdeněk Fibich, SHV, Praha 1963. - V. Hudec: Zdeněk Fibich, Praha 1971. - V. Hudec: Zdeněk Fibich - tematický katalog skladeb, Praha 2004. 

 

Ukázky


Nálady, dojmy a upomínky, op. 41, 19. Quasi presto e con fuoco
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon SU 0188-2131 www.supraphon.cz

Vodník. Melodram na báseň K. J. Erbena, op. 15 (závěr)
Info Info
Přehrát Audio

AMU (P)AMU HF 0014-2

Obrázky

 

K. Bendl, A. Dvořák, J. B. Foerster, J. Kàan z Albestů, K. Kovařovic, Z. Fibich

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989